Har du haft en trafikulykke?

Lad vores eksperter vurderer din sag og få svar indenfor 24 timer.

Du betaler kun, hvis du får erstatning.

No cure - No pay

}

Tilbud inden 24 t.

Erfaren eksperter

Trafikulykke

En trafikulykke kan være forbundet med flere forskellige erstatningsformer. Personskaderne er ofte så alvorlige, at dækning af helbredsudgifter, varige mén, erhvervsevnetab og sågar tab af forsørger alle kan komme på tale.

I færdselsloven gælder det såkaldte objektive ansvar altid i forbindelse med trafikulykker. Det vil sige, at føreren af det køretøj, der har forvoldt dig skade, altid drages til ansvar for ulykken. Dette uanset om det er ham eller hende, der bærer det egentlige ansvar for episoden.

I tilfælde af at en anden bilist har været involveret i ulykken har du altså mulighed for at kræve erstatning fra modpartens ansvarsforsikring.

Hvis personskaden skyldes en soloulykke, vil en erstatning udelukkende kunne komme på tale, hvis du blot har været passager i bilen (og samtidig ikke er ejer af bilen).

I Danmark skyldes størstedelen af alle personskader netop trafikuheld.

Vores services

Vi kan hjælpe dig med en række sager, herunder trafikulykke, arbejdsulykke, voldsskade mm. 

Er du kommet til skade?

Lad vores eksperter vurder din sag og få svar indenfor 24 timer

Du betaler kun hvis du får erstatning.

Fåerstatning.dk - Logo
Fåerstatning.dk er din vej til en nem og kompetent behandling af din erstatningssag. Vi tager os af alle detaljer fra start til slut, og du betaler kun, hvis vi skaffer dig en erstatning.

Copyright © 2020 - fåerstatning.dk | Udviklet og designet af 786marketing.dk