Har du haft et arbejdsulykke?

Lad vores eksperter vurderer din sag og få svar indenfor 24 timer.

Du betaler kun, hvis du får erstatning.

No cure - No pay

}

Tilbud inden 24 t.

Erfaren eksperter

Arbejdsulykke

En arbejdsskade dækker over to forskellige erstatningsformer, arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Ved en arbejdsulykke kræver det, dels at skaden sker i arbejdsregi, dels at den viser sig inden for fem dage efter ulykkestidspunktet. Hvis skaden først opstår senere, skal den kunne anerkendes som en arbejdsbetinget lidelse for at give anledning til en erstatning.

Det skal kunne påvises, at der er årsagssammenhæng mellem ulykken og den påståede skade, førend det kan kategoriseres som en arbejdsskade. Det påligger arbejdsgiver at føre bevis herfor.

En erhvervssygdom skyldes ikke en enkeltstående begivenhed. Sygdommen/lidelsen er derimod opstået over tid. Det være sig slidgift eller museskader, alt efter hvilket erhverv man er beskæftiget indenfor. En erhvervssygdom anerkendes kun, hvis det er arbejdets særlige karakter, der er skyld i skaden.

Du skal anmelde en erhvervssygdom inden for ét år, efter skaden har vist sig første gang.

Vores services

Vi kan hjælpe dig med en række sager, herunder trafikulykke, arbejdsulykke, voldsskade mm. 

Er du kommet til skade?

Lad vores eksperter vurder din sag og få svar indenfor 24 timer

Du betaler kun hvis du får erstatning.

Fåerstatning.dk - Logo
Fåerstatning.dk er din vej til en nem og kompetent behandling af din erstatningssag. Vi tager os af alle detaljer fra start til slut, og du betaler kun, hvis vi skaffer dig en erstatning.

Copyright © 2020 - fåerstatning.dk | Udviklet og designet af 786marketing.dk