Har du haft en patientskade?

Lad vores eksperter vurderer din sag og få svar indenfor 24 timer.

Du betaler kun, hvis du får erstatning.

No cure - No pay

}

Tilbud inden 24 t.

Erfaren eksperter

Patientskade

Du kan søge erstatning hos Patienterstatningen for fejlslagne behandlinger foretaget af privatpraktiserende læger og speciallæger, alment praktiserende læger samt andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, herunder tandlæger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Din sag kan indeholde flere forskellige erstatningskrav. Det være sig krav om erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén eller erhvervsevnetab alt efter konsekvenserne af den givne behandling. Her er tale om både fysiske og psykiske følgevirkninger.

Et af de nedenstående forhold bør være gældende, hvis skaden skal give anledning til, at du kan sætte gang i en patientskadesag:

  • Behandlingen kunne være håndteret anderledes eller bedre af den pågældende specialist
  • En skade opstår som følge af fejl eller svigt i det anvendte apparatur eller udstyr
  • Skaden kunne være undgået under anvendelse af en anden behandlingsform eller -teknik
  • Behandlingen forårsager infektioner eller andre komplikationer hos patienten

Skal der udbetales erstatning for patientskader, kræver det, at skaden kan gøres op til minimum 10.000 kroner.

Vores services

Vi kan hjælpe dig med en række sager, herunder trafikulykke, arbejdsulykke, voldsskade mm. 

Er du kommet til skade?

Lad vores eksperter vurder din sag og få svar indenfor 24 timer

Du betaler kun hvis du får erstatning.

Fåerstatning.dk - Logo
Fåerstatning.dk er din vej til en nem og kompetent behandling af din erstatningssag. Vi tager os af alle detaljer fra start til slut, og du betaler kun, hvis vi skaffer dig en erstatning.

Copyright © 2020 - fåerstatning.dk | Udviklet og designet af 786marketing.dk