Har du krav på erstatning?

Lad vores eksperter vurderer din sag og få svar indenfor 24 timer.

Du betaler kun, hvis du får erstatning.

Der kan i visse sager forekomme et oprettelsesgebyr efter konkret vurdering.

Du kan få erstatning for følgende skader:

Erhvervsevnetab

Svie og smerte

Varigt mén

Helbredelses udgifter

Forsørgertabs-erstatning

Tabt arbejdsfortjeneste

Fåerstatning

Erhvervsevnetab

Du er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab, når en skade påvirker din arbejdskraft negativt, og du ikke længere er i stand til at opretholde din sædvanlige indtægt. Din erhvervsevne skal være nedsat med mindst 15 procent, hvis du skal opnå erstatning. Erstatningen beregnes ud fra din årsløn.

Svie og smerte

Hvis du er udsat for en ulykke, dækker din ulykkesforsikring typisk de gener, den måtte have medført. Du har ret til dækning for svie og smerte i hele den medfølgende sygeperiode, indtil du påbegynder arbejde igen.

Varigt mén

Får du varige mén med en méngrad over minimum fem procent, skal du have udbetalt méngradsgodtgørelse fra din ulykkesforsikring. Erstatningens størrelse afhænger af den samlede dækningssum i din private ulykkesforsikring.

Helbredelses udgifter

De nødvendige behandlinger, som følger i kølvandet på en personskade, har du krav på at få dækket. Det være sig udgifter til fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, medicin eller sågar transporten til og fra de pågældende behandlingssteder.

Forsørgertabserstatning

Er din ægtefælle eller samlever gået bort som følge af en ulykke, har du krav på erstatning for tab af forsørger i den ulykkelige situation. Erstatningen udregnes som en procentdel af den afdødes årsløn. Begravelsesudgifter kan i samme øjemed blive dækket med et overgangsbeløb.

Forsørgertabs-erstatning

Er din ægtefælle eller samlever gået bort som følge af en ulykke, har du krav på erstatning for tab af forsørger i den ulykkelige situation. Erstatningen udregnes som en procentdel af den afdødes årsløn. Begravelsesudgifter kan i samme øjemed blive dækket med et overgangsbeløb.

Tabt arbejdsfortjeneste

Det indkomsttab, du lider på grund af en skade, har du ret til at få dækket. Erstatningen udgøres således af den indtægt, der går tabt fra tidpunktet for din ulykke, til der hvor du igen er i stand til at optage arbejde. Tabt arbejdsfortjeneste er ikke at forveksle med erhvervsevnetab, som først træder i kraft, når og hvis din arbejdsevne nedsættes permanent med minimum 15 procent som følge af ulykken.

Vi kan hjælpe dig med

Trafikulykke

Det er muligt at kræve erstatning, hvis du har været udsat for en trafikulykke, hvor en anden bil har været involveret. 

Arbejdsulykke

Har du været udsat for en arbejdsulykke, kan du kræve erstatning fra din arbejdsgivers forsikring.

Voldsskade

Er du blevet udsat for vold, kan du have krav på erstatning. Bemærk, at det skal anmeldes til politiet inden for 72 timer.

Patientskade

Bliver du udsat for fejlbehandling i sundhedsvæsenet, er du ved flere lejligheder berettiget til erstatning.

Piskesmæld

Piskesmæld er at sidestille med en enhver anden personskadesag og du kan gøre krav på erstatning.

Andre ulykker

Vi behandler alle former for erstatningssager, herunder hverdagsuheld, fritidsulykker mm.

Er du kommet til skade?

Lad vores eksperter vurder din sag og få svar indenfor 24 timer

Du betaler kun hvis du får erstatning.

Fåerstatning.dk - Logo
Fåerstatning.dk er din vej til en nem og kompetent behandling af din erstatningssag. Vi tager os af alle detaljer fra start til slut, og du betaler kun, hvis vi skaffer dig en erstatning.

Copyright © 2020 - fåerstatning.dk | Udviklet og designet af 786marketing.dk